Teatrul Tineretului Piatra-Neamț

Teatrul Tineretului organizează interviuri pentru ocuparea postului de secretar artistic – marketing

marketing2

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii: superioare de specialitate în domeniul teatral, literar, comunicare, marketing;

– cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat (minim B2, scris, înţelegere, conversaţie); orice alte limbi străine cunoscute reprezintă un avantaj.

– cunoștințe de operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – obligatoriu; cunoştinţele de Corel sau alte programe de editare grafică reprezintă un avantaj.

– competenţe de lucru în mediu online şi de utilizare a canalelor social media.

 

 

Etapele selecţiei vor fi organizate după cum urmează:
1. Depunerea dosarelor: 5-22 ianuarie a.c.

  1. Selecţia dosarelor: 23 ianuarie a.c., luându-se în considerare respectarea condiţiilor specifice enunţate mai sus.
  2. Interviurile preliminare: 25 – 31 ianuarie a.c.; candidaţii admişi vor fi selecţionaţi prin vot majoritar de către comisia desemnată şi compusă din 3 membri. In cadrul acestei etape, candidaţii vor susţine o probă – test de limba engleză şi o probă – test de redactare a unui material cu subiect impus, în limba română.
  3. Interviurile finale: 5-9 februarie a.c.; candidaţii selectaţi după etapa anterioară vor susţine un interviu cu Directorul General al instituţiei şi cu şeful Serviciului Artistic.
    Este declarat admis final candidatul care va fi selectat în ultima etapă, iar Compartimentul Resurse Umane îi va comunica lista documentelor necesare angajării.Dosarele candidaţilor se depun la Compartimentul Resurse Umane al Instituţiei sau se vor trimite pe email la adresa monicaursu.tt@gmail.com , până la data de 22 ianuarie a.c., inclusiv.

 

Dosarul de înscriere a candidaturii trebuie să conţină:

  • copie a actului de identitate
  • curriculum vitae
  • scrisoare de intenţie
  • copia diplomei de licenţă

 

Principalele atribuții ale postului:

Identifică, propune și coordonează soluţii şi campanii de promovare a proiectelor şi evenimentelor culturale ale instituţiei.
Urmărește impactul și centralizează rezultatele campaniilor de promovare, transmite feed back uri superiorilor ierarhici.

Colaboreaza cu Agenția teatrală, în ceea ce priveşte promovarea spectacolelor în funcţie de mediile în care se realizează / difuzează publicitatea (licee, firme, spaţii publice etc.).

Face propuneri și contribuie la implementarea planului de marketing stabilit la nivelul instituției.

Propune strategii pentru atragerea și fidelizarea publicului.

Participă la organizarea evenimentelor culturale.

Participă la elaborarea şi aplicarea strategiei de comunicare şi marketing în mediul online (website şi canale social media).

Colaborează la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de voluntariat şi de responsabilitate socială.

Monitorizează şi raportează impactul activităţii teatrului pe canalele online şi în presă.

Participă la activităţile de relaţionare cu colaboratorii şi partenerii externi ai teatrului şi cu presa.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu