Teatrul Tineretului Piatra-Neamț

CO-Laborator

Teatrul Tineretului este un teatru al colaborării creative între artiștii angajați, artiștii invitați și publicul nemțean. Mesajul pe care îl propunem este  „Teatrul Tineretului – CO-Laborator de creație”, iar coordonatele esențiale sunt: colaborare, comunitate, contemporan, co-producție regională, națională și internațională. Co-Arta este un concept ce câștigă din ce în ce mai mult teren la început de secol 21 și implică participarea activă a creatorilor, a publicului, a partenerilor de proiecte. Participarea activă nu prespune un tip de interacțiune în care publicului sau artistului dintr-un proiect să i se spună ce să facă, ci deschiderea unui dialog real care să provoace bucuria creativității împreună, empowerment-ul tuturor participanților și fidelizarea față de instituție. Indiferent dacă textul pe baza căruia se montează spectacolul este clasic sau contemporan, teatrul, prin însăși esența sa, este o artă a lui aici și acum, el este deci o artă a prezentului ce se adresează contemporanilor săi. Publicul contemporan nu mai este unul satisfăcut de receptarea pasivă, el dorește să intre în dialog, să își confrunte părerile, afinitățile, să fie chiar parte a procesului artistic. De aceea, spectacolele din stagiune vor fi însoțite de conferințe de presă, discuții cu publicul, de ateliere de dezvoltare de public, de echipe de asistenți de producție spectatori, de întâlniri, de ateliere de însușire a unor instrumente critice, de lecturi și tururi ghidate în teatru – toate acestea vor facilita accesul publicului la actul cultural. 

Close Menu