Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate, volum coordonat și prezentat de Liviu Malița, Editura Presa Universitară Clujană, 2022

bulina-blank

„Cartea vizează relevanța dramaturgiei din perioada comunistă. Conține o vastă anchetă printre oameni de teatru, secondată de comentarii de texte, dosare de spectacol și de glose ale unor importanți scriitori și gânditori despre felul în care trecutul nostru comunist se reflectă în mentalitatea extremcontemporană, în gândirea politică, socio‐economică, dar și în literatură și film. Altfel spus, ea interoghează și, totodată, documentează cât de prezent este acesta și care este atitudinea generală a societății față de el. Nu e numai o carte de istorie teatrală, ci una de reflecție despre comunism și tranziție, ce își propune să răspundă unei probleme de înțelegere și de metabolizare a acestor etape istorice.
Cum ne uităm astăzi la comunism? Intenția a fost de a pune laolaltă opinii divergente, care rezonează și își răspund. Rezultatul este un volum prismatic, în care generațiile se întâlnesc, perspectivele se încrucișează, planurile se suprapun, refuzând identificarea, dar compunând un tablou din care se poate reconstitui o epocă.“ (Liviu Malița)

Invitat: Liviu Malița – critic și istoric literar, profesor doctor și decan al Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A publicat ca autor unic sau a coordonat mai multe volume despre fenomenul cenzurii în perioada comunistă. A făcut parte din gruparea Revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”.