Teatrul Tineretului Piatra-Neamț

Dar…ce-ați crezut?!

după: Nadejda Ptushkina

Traducere: Elvira Rîmbu
Un spectacol de TUDOR TĂBĂCARU

Distribuţie:
Sofia – MARIA HIBOVSKI
Tania – AIDA AVIERIŢEI
Dina – CRISTINA MIHĂILESCU
Igor – Andrei MERCHEA ZAPOTOŢKI

Durata: 1h 20min

RÂSUL COMPENSATOR

După cum o recomandă critica de specialitate, se pare că Nadejda Ptushkina (Eugenia Remizova) este cel mai jucat autor din dramaturgia rusă contemporană, beneficiind de numeroase traduceri. De asemenea, ea este activă şi ca regizor de teatru şi film. Până în prezent, a scris peste 70 de piese, 40 dintre ele fiind reprezentate pe scene din Europa, China, Japonia, Israel. Piesa cu cele mai multe reprezentaţii din dramaturgia sa (cu titlul original În timp ce ea murea…) este cea montată pe scena Teatrului Tineretului, în cadrul proiectului cultural „Piatra Neamţ susţine tinerii actori profesionişti de la Teatrul Tineretului”, finanțat de Municipiul Piatra Neamț.
Pulberea râsului care se ridică de pe fiecare pagină a piesei s-a lăsat peste lumea construită pe scena TT. Un râs inteligent acompaniază drame de familie, rezolvate în cel mai fericit chip. Contextul favorabil, care îmbrăţişează, deodată, două femei trăind în orizontul bătrâneţii şi al morţii, odihneşte compensator şi spectatorul. Iubirea şi tinereţea sunt contagioase, alcătuind un miraculos vaccin pentru sufletul bolnav de singurătate.
Înfăşurat în falduri largi de situaţii comice şi stereotipuri cotidiene, mesajul piesei se instituie delicat, dar profund. Pe de o parte, gândul la moarte ne ajută să dăm sens vieţii, iar pe de alta, sentimentul împlinirii existenţiale (în acest caz, prin familia extinsă) alungă angoasa morţii şi nutreşte viaţa.

(Raluca Naclad, consultant artistic)